Tager hånd om din ryg og nakke

Jeg laver en grundig undersøgelse, således jeg bedst muligt kan vejlede, guide, behandle og træne dig og din ryg.

Ryg eller nakke problemer?

Jeg har arbejdet i 10+ år på Silkeborg sygehus som specialiseret ryg- og nakkefysioterapeut, hvor jeg til daglig undersøger, udreder, og diagnosticerer ryg- og nakke patienter. Jeg har et tæt samarbejde med medicinske læger og overlæger, kiropraktorer, fysioterapeutiske kollegaer og rygkirurgerne.

Her arbejder jeg stadig de dage jeg ikke har min klinik og er meget glad for kombinationen af begge mine jobs.

En del af mit arbejde på Silkeborg Sygehus er at vi som fysioterapeuter selvstændigt undersøger og diagnosticerer og gennemgår MR scanninger sammen med patienterne. Derudover viderehenviser til kirurgi eller andet relevant billedediagnostik(MR/røntgen), hvis vi vurderer, der er behov.

Qua mit arbejde på Silkeborg sygehus holder jeg mig opdateret med den nyeste viden og forskning.

Vigtigst af alt- har jeg fokus på at give dig tryghed omkring din rygproblematik. Jeg guider og vejleder dig i det videre forløb.

"Der findes ingen forkerte øvelser, kun øvelser der passer bedre til dig og din ryg

Rygtræningshold

Mit rygtræningshold tager udgangspunkt i den enkeltes rygproblematik.
Afhængigt af behov har jeg fokus på at styrke og stabilisere din ryg, samt skabe mere bevægelighed. Jeg vil have fokus på træning, der øger dit funktionsniveau, så du gerne skulle føle du kan mere i dagligdagen uden at provokere samme smerte. I mit træningsforløb er mit mål, at du går derfra med gode øvelser og skabe rammerne til at give dig gode vaner med daglige øvelser.

  • Forundersøgelse hvor jeg undersøger og vurderer din ryg, så jeg kender dig og din ryg bedst muligt
  • Personligt træningsprogram som du skal arbejde med ved siden af træningen
  • Lukket facebookgruppe til motivation og vejledning af træning og smerter
  • 8 træningsgange med fokus på hele kroppen, men især ryg og mave med stabilitet, styrke og bevægelighed
  • Under forløbet har du mulighed for vejledning samt få tilpasset dit program, så det passer præcist til dit niveau

Se kommende holdforløb

Specialiseret rygtræningsforløb

Det er en hel rygpakke der indeholder flere elementer. Det er et forløb der med høje ambitioner på dine vejne og derfor vigtigt at du selv er topmotiveret og engageret. Det er med dig i fokus og med fokus på lige netop din rygproblematik.

Behandlingsforløb

Jeg laver en grundig undersøgelse, hvor jeg bl.a. tjekker, om der er nerverodstryk fra ryggen. Jeg udelukker og afdækker, om der skulle være anden rygsygdom. Ud fra min undersøgelse og afhængigt af dine mål og ønsker, lægger vi en plan sammen om hvilken vej, du skal gå.

Jeg vurderer, om alt relevant har været afprøvet. Jeg vil kunne guide og vejlede dig samt vurdere, om der er behov for behandling eller træning på den ene eller anden måde.

Afhængigt af dit behov følger vi op på behandling, vejledning eller træning. Hvis der er behov for yderligere undersøgelse, kan det være en del af konsultationen.